Wijzigingen FIBA Spelregels

Wijzigingen FIBA Spelregels

di, 04/09/2018 - 23:46
Posted in:
0 comments

Vanaf 1 oktober 2018 worden er een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd.

Het is FIBA, de internationale basketbalfederatie, die de wijzigingen bepaalt. We zetten de voornaamste wijzigingen even op een rijtje.

Als je de volledige spelregels wil lezen, kan je dit document raadplegen op de VBLsite.

 1. Inworp

  Motivering van de wijziging: tijdens de laatste 2 minuten van de wedstrijd overtredingen en oponthoud voorkomen bij het ingeven van de bal.

  Spelregel: Wanneer de wedstrijdklok 2:00 minuten of minder aangeeft in de 4e quarter of in elke verlenging, mag een verdediger met geen enkel lichaamsdeel door het vlak van de lijn komen om de inworp te bemoeilijken. De scheidsrechter zal, voor hij de bal aan de inworpnemer toespeelt, een preventief signaal maken als waarschuwing voor de verdediger. Een overtreding na de waarschuwing zal bestraft worden met een technische fout.

 2. Dribbelen

  Motivering van de wijziging: meer spectaculair spel mogelijk maken Spelregel: Een dribbel is de beweging van de bal, veroorzaakt door een speler die de bal onder controle heeft en de bal werpt, kaatst of rolt op de vloer. Uit de vorige regel wordt geschrapt: “of doelbewust de bal tegen het doelbord werpt”.

 3. 24 seconden

  Motivering van de wijziging: de tijd inkorten die een ploeg heeft voor een doelworp, eens deze ploeg in haar aanvallend vak is. Dit moet het aantal doelkansen verhogen.

  Spelregel 29.2.3.: De shotklok zal gereset worden, telkens wanneer het spel onderbroken wordt door een scheidsrechter, voor een fout of een overtreding begaan door de ploeg die balbezit heeft. In deze situaties moet de bal aan de tegenpartij worden toegewezen.

  • Indien de inworp uitgevoerd wordt in de verdedigende helft, dan moet de shotklok gereset worden naar 24 seconden.
  • Indien de inworp uitgevoerd wordt in de aanvallende helft, dan moet de shotklok gereset worden naar 14 seconden.

  Spelregel 29.2.4.: Wanneer de wedstrijdklok 2:00 minuten of minder aangeeft in de 4e quarter of in elke verlenging, dan mag de coach van een ploeg, die een belaste time-out gekregen heeft en de bal mag inwerpen in haar verdedigende helft, kiezen om de inworp ofwel te nemen in de aanvallende helft ter hoogte van het inworplijntje aan de overzijde van de officiële tafel, ofwel in de eigen verdedigende helft. Indien de inworp uitgevoerd wordt in de aanvallende helft ter hoogte van het inworplijntje aan de overzijde van de officiële tafel dan zal de shotklok gereset worden op

  Opmerking: De keuze moet bekendgemaakt worden na de time-out.

  • Indien 14 seconden of meer getoond worden op de shotklok op het moment dat de wedstrijdklok gestopt werd, dan zal de shotklok gereset worden op 14 seconden.
  • Indien 13 seconden of minder getoond worden op de shotklok op het moment dat de wedstrijdklok gestopt werd, dan zal de shotklok niet gereset worden, maar zal doorlopen van het tijdstip dat zij gestopt werd.
  • Indien de inworp uitgevoerd wordt in de verdedigende helft dan zal de shotklok gereset worden op een nieuwe 24 seconden of verder lopen van het tijdstip waar ze gekomen was als dat zo bepaald is in de spelregels.
 4. Dubbelfout

  Motivering voor de wijziging: de regel van de dubbelfout vereenvoudigen

  Spelregel 35.1.2.: Om 2 fouten als een dubbelfout te beschouwen moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Beide fouten zijn spelersfouten
  • Beide fouten gaan gepaard met lichamelijk contact
  • Beide fouten betreffen 2 tegenstanders die een fout begaan tegen elkaar
  • Beide fouten hebben dezelfde straf

   

  Opmerking: Wij nemen aan dat het feit dat een ploeg 4 spelersfouten begaan heeft in de lopende quarter niets wijzigt aan de laatste voorwaarde.

 5. Technische fout

  Motivering voor de wijziging: vermijden dat een ploeg dubbel gestraft wordt na een technische fout en het evenwicht verzekeren tussen de ploeg in balbezit en de andere ploeg.

  Spelregel: Wanneer een technische fout gefloten wordt, moet 1 vrije worp toegekend worden. Na deze vrije worp zal het spel hernemen door de ploeg die balbezit had of recht had op balbezit, vanaf het punt waar de technische fout werd gefloten.

  Opmerking: Wij begrijpen deze wijziging als volgt: Wanneer een technische fout gefloten wordt “bevriest” het spel. Iedereen blijft waar hij is. De vrije worp wordt onmiddellijk uitgevoerd. Daarna herneemt het spel op de plaats waar het bevroren was. De straf voor een technische fout is dus niet meer 1 vrije worp + balbezit, maar 1 vrije worp.

 6. Vechten

  Motivering voor de wijziging: bestraffing van ploegleden die de spelersbank verlaten bij een gevecht differentiëren al naargelang ze effectief deelgenomen hebben aan het gevecht. Spelregel: Alle personen, die op de spelersbank mogen plaatsnemen, die de spelersbankzone verlaten gedurende een gevecht en actief aan het gevecht deelnemen moeten uitgesloten worden in overeenstemming met de desbetreffende artikels met een “D” fout.

  Opmerking: Alle vervangers, spelers met 5 fouten en ploegbegeleiders die uit de spelersbankzone komen maar niet actief deelnemen aan het gevecht worden gediskwalificeerd voor de rest van de wedstrijd. Op het wedstrijdblad worden de overgebleven vakjes gevuld met een “F”. Er volgt geen verslag voor de rechterlijke raad. Bij de coach komt 1 technische fout opgetekend als “B1”, tenzij…

  • Iedereen van voornoemde ploegleden, coach en assistent-coach, die actief mee vechten worden uitgesloten. Ook zij moeten de zaal onmiddellijk verlaten. Op het wedstrijdblad komt eerst een “D” en daarna zoveel “F” achter hun naam als er nog lege vakjes zijn. Er volgt een verslag voor de rechterlijke raad. Bij de coach komt 1 technische fout opgetekend als “B2”. 2 vrije worpen dus, even veel dus als voor de rechtstreekse uitsluiting van een speler op het terrein.
  • De bepalingen over coach en assistent-coach die het terrein betreden bij om het gevecht te stoppen blijven geldig.
 7. Taken van de shotklok operator

  Motivering voor de wijziging: om de logica van andere artikels te volgen wordt in het geval de bal klem geraakt tussen bord en ring aangenomen dat de bal de ring geraakt heeft.

  Spelregel: Wanneer een levende bal klem geraakt tussen bord en ring, uitgezonderd tussen 2 vrije worpen in of als na de vrije worp nog een inworp volgt als deel van de straf, dan is dit een sprongbalsituatie die aanleiding geeft tot een inworp voor wisselend balbezit. Aangezien de bal de ring geraakt heeft wordt de shotklok gereset naar 24 of 14 seconden.

 8. Onsportieve fout en Uitsluitingsfout

  Motivering voor de wijziging: Het spel sneller maken en derhalve meer doelkansen mogelijk te maken. Complexe situaties na de inworp aan de middenlijn vermijden.

  Spelregel:

  • Elke inworp die deel uitmaakt van de straf voor een onsportieve of een uitsluitingsfout zal uitgevoerd worden vanaf het inworplijntje in de aanvallende helft aan de overzijde van de officiële tafel.
  • Elke inworp om het spel te hervatten na een gevecht zal uitgevoerd worden vanaf het inworplijntje in de aanvallende helft aan de overzijde van de officiële tafel.
  • In al deze gevallen krijgt de ploeg 14 seconden op de shotklok. De inworp om de quarters te beginnen, uitgezonderd de eerste, en de inworp om elke verlenging te beginnen worden nog steeds uitgevoerd vanaf de middenlijn, omdat zij geen deel uitmaken van de straf voor een inbreuk.

De Engelse tekst van deze wijzigingen en de volledige FIBA regels kan geraadpleegd worden op de website van Basketbal Vlaanderen via deze link.