Skip to main content

Gedragscodes

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Er zijn normen die voor iedereen gelden:

 1. Respecteer je sport en wie er mee bezig zijn.
 2. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
 3. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
 4. Samen staan voor een faire sport.
 5. Voor racisme is geen plaats in onze club.

Spelers:

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
 5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 6. Spelers zullen bij te laat komen en bij niet verwittigen van coaches bij afwezigheid sancties krijgen. Indien dit te veelvuldig voorkomt kan en zal de speler geschorst worden van de wedstrijd.
 7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 10. Spelers moeten de sancties aanvaarden die er komen bij ontolereerbaar gedrag (agressie, alcohol, drugs,..). Deze kunnen zowel door de club als door andere instanties uitgesproken worden.
 11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers:

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goed spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.
 4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
 10. Iedere hulp (ook sponsoring) wordt zeer gewaardeerd, maar betekent niet dat men recht heeft op macht en beslissingsrecht.

 Trainers:

 1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 3. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.(zeker tot U16).
 4. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 5. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 6. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.
 7. Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de categorie waarin de spelers spelen.
 8. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
 9. Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
 10. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 11. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.