Skip to main content

Hoe lid worden van Kangoeroes Basket Mechelen.

Om als speler de kans te krijgen aan de competitiewedstrijden deel te nemen, is het noodzakelijk aan een aantal administratieve formaliteiten (aansluiting, lidgeld, medische keuring) te voldoen. Ter verduidelijking wensen wij hier ouders, spelers en andere belanghebbenden de nodige informatie te bieden aangaande deze formaliteiten.

Aansluiten

Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan ieder kind zich aansluiten bij Kangoeroes Basket Mechelen. Vooraleer aan te sluiten, krijgt het kind gedurende een drietal trainingen de kans te ervaren of deze sport hem/haar ligt. Tijdens deze drie trainingen is het kind reeds verzekerd door de club.

Indien deze eerste ervaring meevalt, zal worden gevraagd een licentieformulier in te vullen als lid van de club.

Deze licentie, samen met een medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geeft het kind de toelating deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.

Belangrijk

Je kan pas deelnemen aan een competitiewedstrijd drie dagen nadat je aansluitingsformulier werd verzonden.

Lidgelden

Van zodra U (of uw kind) aangesloten is bij Basket Vlaanderen, kan U (of uw kind) bij ongeval genieten van een verzekering 'lichamelijke letsels' of 'burgerrechterlijke aansprakelijkheid', beiden afgesloten via Basket Vlaanderen bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS. Deze aansluiting gebeurt via jeugdsecretaris die de nodige papieren zal opmaken en aan de betreffende instanties zal doorgeven. Vanaf dat ogenblik moet er ook lidgeld betaald worden. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald en bedraagt voor het seizoen 2019-2020:

 

Niveau Lidgeld
Basketschool €110
U8 €170
U10 €260
U12 - U21 (Niv. 3 & 4) €310
U12 - U21 (Niv. 1 & 2) €380
Seniors €310

De betaling gebeurt door overschrijving op rekening BE12 3754 2927 4892 van Kangoeroes Basket VZW, met duidelijke vermelding van Naam en Voornaam van de speler in de mededeling.

In het lidgeld is inbegrepen:

  • een spelerslicentie bij de Basket Vlaanderen
  • een basis sportverzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
  • deelname aan alle trainingen (minimum 2 x per week uitgezonderd Basketschool)
  • deelname aan alle wedstrijden (oefenwedstrijden, bekerwedstrijden, competitiewedstrijden, tornooien)
  • de onkostenvergoedingen van de opgeleide en gediplomeerde trainers
  • de onkosten van de scheidsrechters
  • het ter beschikking stellen van de wedstrijdkledij
  • het gebruik van de sporthal
  • GRATIS toegang bij onze senior wedstrijden (incl. 1ste klasse heren en dames in sporthal Winketkaai), tenzij anders bepaald bij aanvang van het seizoen

Stages die de club bijkomend inricht, zijn niet inbegrepen in het lidgeld.
Er worden geen verminderingen toegestaan voor spelers die maar gedeeltelijk de trainingen kunnen volgen.
Een deel van het lidgeld kan gerecupereerd worden via het ziekenfonds. Bezorg ons tijdig uw ziekenfondsattest ter ondertekening.
Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld is niet verzekerd en kan dus niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden)!!
 

Ongevallen

Als ingeschreven speler bij de Basket Vlaanderen ben je verzekerd tegen ongevallen en kwetsuren.
Elk ongeval met dokters tussenkomst, moet binnen de zeven werkdagen aan de verzekering gemeld worden.
Aangifteformulieren kan je downloaden.
Het ingevulde formulier moet binnengebracht worden bij het secretariaat.

Huishoudelijk reglement

Bij elke organisatie horen enkele afspraken en regels die voor een goed verloop en een gezellige sfeer zorgen.
Onze club heeft deze regels verzameld in haar Gedragsregels.
Door de betaling van je lidgeld, aanvaard je dit reglement!

Uitschrijven

Je kan je als lid uitschrijven bij de club, van 1 mei tot 31 mei. Hiervoor moet je een aangetekende brief schrijven gericht aan de clubsecretaris.
Ook als je wil muteren naar een andere club, moet je deze procedure volgen.