Skip to main content

Geen kampioenen dit seizoen

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen reeds om de competities per direct en definitief te beëindigen.

Basketbalcompetitie in Vlaanderen wordt stopgezet en niet meer hervat

Naar aanleiding van de internationale coronacrisis, besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is daarnaast ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct definitief te staken.

Girls Got Game 2020

Girls Got Game komt met een ongewijzigd concept terug in 2020. Er worden opnieuw 5 Vlaamse en 5 Waalse tornooien gespeeld, met een nationale finale in Mechelen. Noteer alvast deze data en locaties in de agenda! 
Subscribe to Club